Zapowiedzi Katalog Regulamin zakupów Kontakt
Wyszukaj na stronach WYDAWNICTWA
Chcesz być informowany o nowościach?

kliknij   TUTAJ
POLECAMY!

Cena: 40.00

Sekty, spiski i tajne stowarzyszenia – to niezast?piony przewodnik, który ??czy drobne...
BESTSELLER

Cena: 40.00

Jakie sekrety ??cz? wielkie piramidy, masonów, stowarzyszenia Illuminati i Rad? Polityki Zagranicznej? W...

Cena: 22.00,-
EMOCJE. Wolni od z?o?ci, zazdro?ci i strachu

OSHO


Emocje towarzysz? nam na ka?dym etapie naszego ?ycia. Czym jest z?o??, niezadowolenie, zazdro??? Sk?d si? bior?, jak nauczy? si? je rozpoznawa?? Osho uczy, jak radzi? sobie z nimi w praktyczny i dojrza?y sposób by nie rani? innych,...więcej

Cena: 36.00,-
HOUDINI i CONAN DOYLE. Mistrzowie tajemnic, iluzji i manipulacji

Christopher Sandford


Pasjonuj?ca historia przyja?ni dwóch niezwyk?ych osobowo?ci: najpopularniejszego pisarza pó?nowiktoria?skiej Anglii, s?awnego na ca?ym ?wiecie autora opowie?ci o Sherlocku Holmesie i zawodowego iluzjonisty, „króla ucieczek i...więcej

Cena: 34.00,-
Masz 30 nieprzeczytanych wiadomo?ci

Leszek Pos?uszny


Mistrz absurdu, obdarzony niezwyk?ym poczuciem humoru w 30 opowiadaniach kreuje obraz wspó?czesnego ?wiata pe?nego sprzeczno?ci i niedoskona?o?ci. Dowcip, plastyczno?? j?zyka, ci?te komentarze, nieoczekiwane pointy zaskakuj? i¬¬...więcej

Cena: 25.00,-
PO?EGNANIE Z KARNAWA?EM. Podgl?dy, pods?uchy, podszepty

Jerzy Gruza


Kontynuacja zbioru "G?ow? o stolik". Ironiczne obserwacje codziennego ?ycia, przeplatane anegdotami. Znany re?yser, aktor, by?y dyrektor Teatru Muzycznego, po raz kolejny zaskakuje czytelnika. B?yskotliwie komentuje bie??ce wydarzenia, i...więcej
KONTROWERSJE

Cena: 46.00

Niezwyk?a historia jednej z najbogatszych i najbardziej wp?ywowych kobiet Europy, s?yn?cej...
Z wielk? rado?ci? informujemy o werdykcie jury XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na ...
Z życia wydawnictwa
Jak co roku zapraszamy razem z Bibliotek? Narodow? do wspólnego ?wi?towania Imienin Jana Kochanowskiego, które odb?d? si? w sobot? 20 czerwca w Ogrodzie Krasi?skich. Imprez? rozpoczynamy o godz. 12, a zamykamy przed wykonaniem...